Novis 5-6

Spoštovani, objavljamo Novis 5-6 z naslednjo vsebino:

- Komentar: Kaj vse nam je razkrila epidemija? (prim. mag. Miran Rems, v. d. direktorja SB Jesenice)

- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 in Pripombe na čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (Tina Jamšek, Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

- Slovensko javno zdravstvo ob koncu epidemije (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

- Ukrepi in (nove) prakse delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti (poročila izvajalcev)

- Rezultati poslovanja JZZ 1-3 2020 (Tatjana Jevševar, Tanja de Gleria, Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

 

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 3-4

Objavljamo izid Novisa 3-4. Pri tem pojasnjujemo, da izid številke v rednem roku ni bil mogoč, saj vsebino te številke (Poročilo o delu Združenja za leto 2019 in Program dela za leto 2020) potrjuje Skupščina združenja, ki je letos zaradi posledic epidemije potekala v tem tednu, in sicer 17. 6. 2020.

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 1/2, 2020

Objavljamo izid Novisa 1/2 2020. Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:

- Komentar: »Dirigent z zvezanimi rokami težko vodi ansambel« (Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

- Problematika načrtovanja zdravniških specializacij (Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

- Redna delovna uspešnost v letu 2020 (Tina Jamšek, Miriam Komac, Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

- Odnosi z javnostmi v zdravstvenih ustanovah (Jana Bogdanovski¹, mag. Amela Duratović Konjević², Špela Fistrič³, Nuša Kerč³, Maja Kostanjšek⁴, Janez Lencl⁵, dr. Saša Terseglav⁶, mag. Maja Valjavec⁷, Mitja Vrdelja³, ¹Klinika Golnik, ²Onkološki inštitut Ljubljana, ³Nacionalni inštitut za javno zdravje, ⁴Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, ⁵ UKC Maribor, ⁶Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ⁷Splošna bolnišnica Jesenice)

- »Zdravstvo ne sme biti podij za obračunavanje politikov pred in po volitvah«, pogovor z Margareto Guček Zakošek, direktorico Splošne bolnišnice Celje (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.


Uredništvo Novisa

Novis 9-10

Spoštovani.

Objavljamo izid Novisa 9/10. Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:

Komentar: Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Zavihajmo rokave in se zaščitimo pred gripo, NIJZ

Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v prvi polovici leta 2019 (Tatjana Jevševar, Tanja de Gleria, Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
O diskriminaciji moramo (spre)govoriti. Pogovor z Miho Lobnikom, zagovornikom načela enakosti. (Saša Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Zahvala herojem - tradicionalno praznovanje ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic. (Natalija Lampreht, Zavod RS za transfuzijsko medicino)

Priloga: 14. Športne igre slovenskih bolnišnic

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.


Uredništvo Novisa

Novis 7-8

Spoštovani.

Objavljamo izid poletne številke Novisa. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine:

Komentar: 500-milijonski investicijski ciklus (mag. Robert Cugelj, URI – Soča)

Aktualno: (Ne)investiranje kot razvojni zaostanek (Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Zagotavljanje novih programov in boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev

Pogovor: Odzivnost prebivalcev v presejalnih programih je odvisna od njihove ozaveščenosti - pogovor s prejemnico najvišjega državnega odlikovanja Jožico Maučec Zakotnik (Saša Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

 

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Naslednja, dvojna številka Novisa (9/10) bo izšla v mesecu oktobru.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 5-6

Objavljamo izid dvojne številke Novisa (maj, junij).

Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:

Komentar: Z dokazi podprto odločanje v zdravstvu (Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Aktualno: Kako uresničiti neuresničljivo? Implementacija normativov in standardov po Modri knjigi (Marjan Pintar, Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Nagrajevanja timov, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov (Tina Jamšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Dileme in odprta vprašanja pri priznavanju kompetenc v zdravstveni negi (Tina Jamšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Pogovor z Mirchem Poldrugovacem, programskim vodjem konference HOPE Agora 2019 (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

 

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 3-4, 2019

Spoštovani.

Objavljamo izid dvojne številke Novisa (marec, april). Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:
- Zadnji valček 1895 (Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
- Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2018 (Tatjana Jevševar, mag. Tanja de Gleria, Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
- Poslovno poročilo – poročilo o delu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2018
- Program dela Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2019


Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 1-2, 2019

Spoštovani.

Objavljamo izid dvojne številke Novisa (januar, februar). Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:
- Komentar: Preveč slabih besed namenjamo zdravstvu (Marjan Pintar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
- 45 let glasila Novis (Anton Zorko, odgovorni urednik Novisa)
- Kako ukrepati proti pomanjkanju družinskih zdravnikov? (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
- Do popolne digitalizacije zdravstva je še dolga pot, a nekje je treba začeti. Pogovor z Anžetom Droljcem, odličnim poznavalcem razmer na področju digitalne transformacije angleškega zdravstva (Uroš Bonšek)


Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.


Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 12, 2018

Objavljamo izid decembrske številke Novisa. Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:

Komentar: Minister Fakin z direktorji o ključnih izzivih v zdravstvu (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Ureditev terciarne dejavnosti (mag. Robert Cugelj, URI Soča)

Merjenje zadovoljstva pacientov in srednjeročni načrti  (dr. Vesna Zupančič, MZ, Metka Zaletel, NIJZ, Sandra Jerebic, SB Jesenice)

Ali se klinični farmacevt splača? (asist. dr. Alenka Kovačič, Splošna bolnišnica Murska Sobota)

Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v obdobju od januarja do septembra 2018 (Tatjana Jevševar, mag. Tanja De Gleria, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

 

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 11, 2018

Spoštovani. Objavljamo izid novembrske številke Novisa. Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:

Komentar: Informatika v zdravstvu – strošek ali dodana vrednost? (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Opozorila ZDRZZ med pogajanji glede vrednotenja delovnih mest v zdravstvu (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Analiza stanja informatike v zdravstvenih zavodih v letu 2017 (Mateja Kocman, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Računovodenje projektov, financiranih iz proračunov RS in EU (Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Kaj nam bodo zidovi in medicinska oprema brez ljudi? Pogovor z Vlasto Zupanič Domajnko, direktorico Zdravstvenega doma Ormož (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene politike, 21. strokovno srečanje Društva ekonomistov v zdravstvu

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.


Uredništvo Novisa

Novis 10

Spoštovani. Objavljamo izid oktobrske številke Novisa, ki je objavljen na spletni strani združenja. Iz te številke posebej poudarjamo naslednje vsebine:

Komentar: Na poti do zanesljivih podatkov o čakalnih dobah (Dalibor Stanimirović, Simon Indihar, Metka Zaletel, Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Računovodsko analiziranje v organizacijah javnega sektorja (Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Fokus: Gripa med zdravstvenimi delavci
Pogovor z Nino Pirnat, direktorico Nacionalnega inštituta za javno zdravje
 »Zdravstveni delavci se pogosteje odločajo za cepljenje proti gripi, če se cepi tudi njihov vodja« (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Gripe ne prenašam! Zato se cepim! Tako ščitim sebe in druge. (dr. Nataša Dernovšček Hafner in Tanja Urdih Lazar, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa)
Priloga: 13. športne igre slovenskih bolnišnic (Helena Ulčar Šumčić, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.
Uredništvo Novisa

Novis 9, 2018

Spoštovani.

Objavljamo izid septembrske številke Novisa. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine:
Komentar: Kaj zdravstvu prinaša nov koalicijski sporazum? (doc. dr. Milena Kramar Zupan, SB Novo mesto, predsednica Upravnega odbora združenja)
Reševanje pomanjkanja zdravnikov družinske medicine (Miriam Komac, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov (Tatjana Jevševar, Tanja de Gleria, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)
Osrednja vloga bolnišnice v regijski raziskovalni dejavnosti (doc. dr. Jerneja Farkaš – Lainščak et. al., SB Murska Sobota)
»30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva«, pogovor s prof. dr. Ivanom Erženom, predsednikom SDMI, o vlogi društva SDMI v zdravstvenih informatiki (Barbka Pečar)
Novosti v zavodih: Novogradnja in širitev ZD Ormož (Vlasta Zupanič Domajnko, ZD Ormož)


Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.
Uredništvo Novisa

Novis 6, 2018

Objavljamo izid 6. številke Novisa. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine: Mednarodna konferenca vodilnih v zdravstvu 2019 v Ljubljani (Maja Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Rezultati poslovanja zdravstvenih zavodov v obdobju januar-marec 2018 (Tatjana Jevševar, Tanja de Gleria, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Resolucija ali reforma na področju duševnega zdravja? (Miriam Komac, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Davčni nadzori za leto 2011 – sodna praksa (Tatjana Jevševar, Janja Močan, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Pogovor z Alešem Šabedrom, generalnim direktorjem UKC Ljubljana (Lucija Mak Uhan, UKC Lj, Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Nazaj k izvirnim načelom ekonomike in vodenja v zdravstvu, 25. strokovno srečanje DEVZ (Vojko Mihelj, Helena Ulčar Šumčić, DEVZ).


Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.

Uredništvo Novisa

Novis 1-2, 2018

Objavljamo izid Novisa 1/2. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine: 

Komentar: Etatizacija zdravstva z novim ZZVZZ? (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Obveznost izstavljanja računov (Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

eRecept – zastavljeni cilji in dosežki (Dalibor Stanimirović, Vedrana Matetić, Nacionalni inštitut za javno zdravje)

»Brez dviga cen storitev in sistemskih ukrepov sanacija bolnišnic ne more uspeti«,  pogovor z Jurijem Šorlijem, direktorjem Bolnišnice Topolšica (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije)

Priloga: Določanje letnega dopusta 2018 (Janja Močan, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Janez. Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi). 

 

Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

 

Prijetno branje vam želimo.

 

Uredništvo Novisa

Novis 12, 2017

Objavljamo izid zadnje letošnje številke Novisa. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine: Apel odločevalcem (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Prispevki iz Posvet direktorjev in drugih vodstvenih delavcev v zdravstvu 2017: Model obvladovanja tveganj v Splošni bolnišnici Celje (Mag. Irma Kovač, SB Celje), Organizacija NMP in mrliškopregledne službe v ZD Kamnik (Sašo Rebolj, ZD Kamnik), Krize in krizno komuniciranje v slovenskem zdravstvu (prof. Dejan Verčič, FDV), Kateri govorci poznajo pravila retorike in znajo spregovoriti asertivno (Tatjana Zidar Gale, šola asertivnega komuniciranja), Kaj je mobing in kaj ni: primeri iz sodne prakse (Vesna Vižintin, NIJZ). Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 11, 2017

Spoštovani. 

Objavljamo izid novembrske številke Novisa in iz vsebine izpostavljamo naslednje teme: Kaj pa plače direktorjev? (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije); Rezultati poslovanja zdravstvenih zavodov v obdobju I–IX 2017 (Tatjana Jevševar, mag. Tanja de Gleria Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije); Teme EU na področju zdravstva (mag. Simon Vrhunec, guverner HOPE za Slovenijo; »Notranje rezerve niso permanenten vir, iz katerega lahko črpaš v nedogled«, pogovor z Romanom Strgarjem, direktorjem Zdravstvenega doma Vrhnika (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije). Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.  Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 10, 2017

Objavljamo oktobrsko številko Novisa in izpostavljamo naslednje vsebine: Ali se sploh hočemo razumeti? (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Ali so zahteve po takojšnjem povišanju cen zdravstvenih storitev upravičene? (Miriam Komac, Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Napredno zdravljenje raka s protonsko terapijo (mag. Janko Burgar, Cosylab, dr. Primož Strojan, Božidar Casar, Onkološki inštitut Ljubljana), Zdravstvena mediacija kot primer dobre prakse (Maja Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Kako razumeti sebe in druge v zdravstvu in kaj ima kultura s tem? Pogovor z mag. Ajdo Jelenc iz Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije). Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo. 

 Uredništvo Novisa

Novis 9, 2017

Novis 9, 2017

Spoštovani. Objavljamo izid Novisa 9. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine: Enkratni dodatni program kot grožnja javnemu zdravstvu (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Pomeni uveljavitev Zakona o interventnih ukrepih prispevek k finančni stabilnosti bolnišnic? (Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Rezultati poslovanja zdravstvenih zavodov v obdobju I-VI 2017(Tatjana Jevševar, Tanja de Glarija, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Skupna baza cen( Jasmin Džaferović, UKC Maribor, Tanja de Glarija, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Program izmenjave zdravstvenega osebja 2018(Maja Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Pogovor z mag. Radivojem Nardinom, direktorjem Splošne bolnišnice Izola (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), 12. športne igre slovenskih bolnišnic (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije). Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si. Naslednja številka Novisa (10) bo izšla v mesecu oktobru. 

 

Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 7-8, 2017

Objavljamo izid Novisa 7-8. Iz te številke posebej izpostavljamo naslednje vsebine: Določanje normativov in standardov v zdravstvu (mag. Stanislav Pušnik, dr. med., ZD Ravne na Koroškem), Več denarja v zdravstvo (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Analiza vzrokov za primanjkljajev zdravstvenih zavodov v obdobjih od leta 2008 do leta 2016  - povzetek, Sporazum je pa grožnja javnemu zdravstvenemu sistemu: Pogovor z mag. Francijem Vindišarjem, strokovnim direktorjem SB Celje (dr. Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Korupcijska tveganja v zdravstvu (mag. Marjan Ferjanc, SB Celje), Priloga: Zdravstveno komuniciranje v Sloveniji: raziskovalno poročilo (dr. Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, mag. Amela Duratović Konjević, Onkološki inštitut Ljubljana, prof. dr. Dejan Verčič, Center za marketing in odnose z javnostmi, FDV, Univerza v Ljubljani).  Vprašanja, mnenja in komentarje nam lahko pošljete na e-naslov novis@zdrzz.si. Naslednja številka Novisa (9) bo izšla v mesecu septembru. Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 1, 2017

Objavljamo izid januarske številke Novisa. Iz vsebine izpostavljamo: Upravljanje in vodenje zdravstva z več avtonomije in večjo odgovornostjo (mag. Elda Gregorič Rogelj, vodja Delovne skupine za pripravo Zakona o upravljanju in vodenju javnih zdravstvenih zavodov), Prispevek managementa JZZ k učinkovitemu in uspešnemu zdravstvenemu sistemu  (Tomaž Glažar, Ministrstvo za zdravje), Vodenje s cilji (Primož Klemen, Profil d. o. o.), Ciljno vodenje kot orodje za razvoj (mag. Robert Cugelj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Sestanki, spregledano orodje vodenja (Tatjana Zidar Gale, Šola asertivnega komuniciranja), Pogovor z direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto, doc. dr. Mileno Kramar Zupan (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije). Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Naslednja številka Novisa bo izšla v mesecu februarju. Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 12, 2016

Objavljamo izid decembrske številke Novisa. Iz vsebine izpostavljamo:  Zakaj se poslovni rezultati ne izboljšujejo? (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Rezultati poslovanja zdravstvenih zavodov (Tatjana Jevševar, Tanja de Glerija, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Posvet direktorjev in drugih vodstvenih delavcev v zdravstvu – prispevki s predavanj, Pogovor z direktorjem Zavoda za transfuzijsko medicino dr. Danielom Starmanom (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Komuniciranje v zdravstvu: Utrinki z mednarodne konference  (Amela Duratović, Onkološki inštitut Ljubljana, Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije). Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 11, 2016

Spoštovani. Objavljamo izid novembrske številke eNovisa. Iz vsebine izpostavljamo:  Sporočila združenja ob zdravniški stavki (Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), eNaročanje – trenutno stanje in nadaljnji koraki (Dalibor Stanimirović, Simon Indihar, NIJZ), Strategije organizacijskih sprememb v zdravstvu (Dr. Romana Martinčič, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik), Obetavna prihodnost naprednega celičnega zdravljenja: Pogovor s predstojnikom oddelka za terapevtske storitve v ZTM mag. Markom Cukjatijem in predstojnikom Centra za razvoj naprednih zdravljenj doc. dr. Urbanom Švajgerjem (Saška Terseglav, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije), Projekt NIJZ »Zdravje v občini«.

Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Naslednja številka Novisa bo izšla v mesecu decembru. Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 10, 2016

Objavljamo izid oktobrske številke eNovisa. Iz vsebine izpostavljamo:  Je eNaročanje nov pripomoček za upravljanje v zdravstvu? (prof. dr. Ivan Eržen), Pridobivanje kompetenc s področja kakovosti  (Andrej Robida, Biserka Simčič, Brigita Skela Savič, Zalika Klemenc Ketiš), Vpliv nočnega dela na spanje in življenje  (Kristina Ziherl), Pogovor z mag. Andrejo Cerkvenik Škafar, direktorico Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj (Saška Terseglav), Spremembe in novosti v zdravstvu: 19. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu (Nevenka Banović). Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Naslednja številka Novisa bo izšla v mesecu novembru. Prijetno branje vam želimo. Uredništvo Novisa

Novis 9, 2016

Spoštovani. Objavljamo izid septembrske številke Novisa. Iz vsebine izpostavljamo:  (Ne)pričakovane težave v zdravstvu (prof. dr. Bojan Zalar), Rezultati poslovanja zdravstvenih zavodov (Tatjana Jevševar, Tanja de Gleria), Zaključki sestanka guvernerjev HOPE (mag. Simon Vrhunec), S simulacijami v zdravstvu povečamo varnost obravnave pacientov (Uroš Zafošnik), Pogovor z Janezom Lavretom, vršilcem dolžnosti direktorja UKC Maribor (Saška Terseglav), Napovednik dogodkov, Priloga: 11. Športne igre slovenskih bolnišnic (Irena Mrzelj, Saška Terseglav).  Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Prijetno branje vam želimo.

Novis 7/8, 2016

Spoštovani. Objavljamo izid poletne dvojne številke eNovisa, ki se nahaja na spletnem naslovu: Iz vsebine izpostavljamo: Komentar Zakaj predlog ZZDej zasluži podporo  (Metod Mezek), Okrepljene ambulante - neupoštevanje določil splošnega dogovora (Miriam Komac), Nov model obračunavanja storitev v programu klinična psihologija  (Miriam Komac), Ureditev izvajanja NZV (Janja Močan), Nabava lokalno pridelane hrane v bolnišnicah (Tatjana Jevševar), Izkušnje bolnišnic pri nabavi živil lokalnega izvora (Tatjana Jevševar), Intervjuji na temo uvajanja lokalno pridelane hrane v bolnišnice (Saška Terseglav), Pogovor z dr. Matejem Gregoričem, vodjem strokovne skupine za prehrano in gibanje na NIJZ, Pogovor z Majo Koković iz sektorja za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, Pogovor z dr. Leno Tajnšek, vodjo prehrane v Splošni bolnišnici Jesenice, Priloga: Program izmenjave zdravstvenega osebja 2016: Inovacije v bolnišnicah in zdravstvu (Maja Zdolšek), Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Prijetno poletno branje vam želimo. Naslednja številka Novisa bo izšla v mesecu septembru. Uredništvo Novisa

Novis 6, 2016

Objavljamo izid julijske številke Novisa. Iz vsebine izpostavljamo:  Komentar Prizadevanje za boljše zdravje (Prof. dr. Ivan Eržen), eNaročanje (Simon Indihar), Razvoj zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije v Sloveniji (Zdenko Šalda), Kadrovska funkcija v zavodu – dinozaver, žrtev ali junak?, Pogovor z Mojco Gobec, dr. med., generalno direktorico direktorata za javno zdravje ministrstva za zdravje  (Saška Terseglav), Primer dobre prakse ustanavljanja skupnih mediacijskih služb (Vesna Rečnik Šiško), Zdravstvo danes in kako v prihodnje: 23. Strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bohinjska Bistrica, 26. in 27. maj 2016 (Tomaž Rusimovič). Prijetno branje vam želimo.   

Novis 5, 2016

Objavljamo izid pete številke Novisa. Iz vsebine izpostavljamo: komentar na temo čakalnih dob, pogovor s Francem Hočevarjem na temo urološke problematike, urgentni centri z vidika bolnišnic in zdravstvenih domov. Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si.

Prijetno branje vam želimo.  Uredništvo Novisa

Novis 4, 2016

Izšla je aprilska številka Novisa. Iz vsebine izpostavljamo naslednje prispevke: Se obdobje interventnih ukrepov v javnem sektorju počasi končuje?, Prezentizem med zdravstvenimi delavci, 60-letnica HOPA, Pogovor z mag. Vero Rozman, direktorico Zdravstvenega doma Trebnje,  Otvoritev prvega Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Sevnica, Priloga: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Pregled dogodkov/napovednik.

Novis 3, 2016

Na skupščini Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 25. 3. 2016 so delegati soglasno potrdili Letno poročilo 2015, sprejeli Program dela in finančni načrt za leto 2016 ter se seznanili s Poročilom o rezultatih poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2015. Dokumente objavljamo v tretji številki Novisa. Iz vsebine izpostavljamo še uvodna komentarja: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v letu 2015, Metod Mezek, Poslovna uspešnost javnih zdravstvenih zavodov v letu 2015 – navidezna ali prava?, Tatjana Jevševar.

Novis 1-2, 2016

Izsšla je januarsko-februarska številka Novisa. Iz vsebine izpostavljamo pogovor z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc ter druge: Kako nadgraditi obstoječi SPP sistem?, Dodana vrednost sistemov kakovosti, Priložnosti uporabe e-izobraževanja v zdravstvu, Javno naročilo za najem komunikacijskih vodov (zNET), Združimo kadre in vire,  Otvoritev Oddelka za onkologijo v UKC Maribor, Ob dvajsetletnici centrov za preventivo in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Priloga: Določanje letnega dopusta. 

Novis 12, 2015

Izšla je decembrska številka Novisa. Iz vsebine izpostavljamo: Pripravljenost na spremembe, Rezultati poslovanja JZZ v obdobju I-IX 2015, Posvet poslovodnih delavcev JZZ na Debelem Rtiču 2015, Dostopnost do zdravstvenih storitev kot pomembna determinanta (ne)enakosti v zdravju, Pogovor s prof. Gregoryjem Luke Larkinom, predstojnikom urgentnega oddelka Univerze v Aucklandu na Novi Zelandiji, Protokol za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive, Podpis Konvencije proti trgovanju s človeškimi organi tudi v Sloveniji, Strokovno srečanje članov Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic. Prijetno branje vam želimo. 

Novis 11, 2015

Izšla je novembrska številka Novisa. Iz vsebine izpostavljamo: Izvajanje zdravstvenih storitev na temeljih zahtev kakovosti in varnosti, Prenova obstoječe ureditve notranjega nadzora javnih financ, Organizacija notranje revizije v okviru dunajskega Združenja zdravstvenih zavodov, Strokovni seminar o upravljanju z dokumentarnim gradivom in uporabo notranjih pravil, Posvet o javnem naročanju, Pogovor z Miroslavom Laktićem, direktorjem Zdravstvenega doma Brežice, Priloga: Mediacija v zdravstvu – odgovorni do spora. Vprašanja, mnenja, komentarje nam lahko pošljete na novis@zdrzz.si. Prijetno branje vam želimo.   

Novis 10, 2015

Izšla je oktobrska številka Novisa, ki se v e-obliki nahaja na spletnem naslovu http://issuu.com/zdrzz_novis/docs/novis_10. Iz vsebine izpostavljamo: Sedanjost in prihodnost slovenskega sistema zdravstvenega varstva, Pomen poslanstva in vizije pri vodenju zdravstvenih zavodov, Notranja revizija v MOL-u, Klinične raziskave v bolnišnicah, Pogovor z Damijanom Pernetom, dr. med., direktorjem Psihiatrične bolnišnice Begunje, Vsebina priloge je na temo projekta eRecept.

Novis 9, 2015

Izšla je septembrska številka Novisa, ki se v e-obliki nahaja na spletnem naslovu http://issuu.com/zdrzz_novis/docs/novis_09__september_2015. Iz vsebine vam predstavljamo nekaj posebnih naslovov: Ali naj nas presežki skrbijo?, Rezultati poslovanja članov Združenja v prvem polletju leta 2015, Pošljite mi izvid po e-pošti!, Pogovor s Sašem Reboljem, direktorjem Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Osnovno usposabljanje mediacijske veščine in mediator v zdravstvu. Novost, ki jo uvajamo s septembrsko številko Novisa, je prenovljena grafična podoba naslovnice. Ta bo do konca leta 2016 opremljena z »oftalmološkimi« fotografijami medicinske fotografinje Barbare Klemenc. Več o tem si lahko preberete v kolofonu revije.

Novis 7-8, 2015

Izšla je nova številka Novisa. Iz vsebine vam predstavljamo nekaj posebnih naslovov: Javna razprava Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, Voditeljstvo in kultura nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov, Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva, Pogovor z mag. Marijo Magajne z NIJZ-a, vodjo projekta Skupaj za zdravje, 10. športne igre slovenskih bolnišnic, V tokratni prilogi objavljamo zbirko razlag Odbora za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Novis 5-6 2015

Izšla je nova številka Novisa. Iz vsebine vam predstavljamo nekaj posebnih naslovov: Potrebne spremembe na področju vodenja zdravstvenih zavodov
Pogovor z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Posvet Stanje po uvedbi e-računa, Kaj narediti z odnosi z javnostmi v zdravstvu?, 70 let transfuzijske dejavnosti v Sloveniji, »Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu«, 22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Tokratna priloga je namenjena programu izmenjave zdravstvenega osebja 2015: Bolnišnice prihodnosti - Hospitals 2020.

Novis 4

Izšla je nova številka Novisa. Iz vsebine vam predstavljamo nekaj posebnih naslovov: Projekt eNaročanje, Zdrava prehrana v bolnišnice, Pogovor z Olgo Požgai Horvat, direktorico Zdravstvenega doma Lendava, 19 novih mediatorjev ...

Novis 3, 2015

Izšla je nova številka Novisa. Iz vsebine vam predstavljamo nekaj posebnih naslovov: Skupščina Združenja 2015, Poročilo o rezultatih poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2014, Letno poročilo 2014, Plan dela in finančni načrt Združenja za leto 2015

Novis 2, 2015

Komentar: Razgradnja zdravstvenih zavodov?, Aktualno: Predvidena organizacija delovanja urgentnih centrov, Plačilo boljše vrednotenih storitev
Načrtovanje 2015 in sestavitev letnega poročila 2014, Vprašalnik o zadovoljstvu pacientov pri izvajalcih zdravstvenih storitev primarnega nivoja, eKazalniki kakovosti v okviru eZdravja, Preizkušanje zdravil v JZZ-jih, določitev protokola, Intervju: Pogovor z Andrejem Levaničem, direktorjem Splošne bolnišnice Ptuj, Priloga: Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev

Novis 1, 2015

Komentar: Dosežki pri dogovarjanju, Aktualno: Kodeksa inovativne farmacevtske industrije, O pisanju strokovnih, znanstvenih in akademskih naslovov, Reorganizacija ustanov na področju javnega zdravja, Intervju: »Prednostni nove organiziranosti vidne že po enem letu«, Pogovor z Zoro Levačić in prim. Ivanom Erženom, Priloga: Določanje letnega dopusta, Novosti v zavodih: Poslanci DZ RS v SB Celje, 120 let novomeške bolnišnice, Pregled dogodkov/napovednik

Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Združenje zdravstvenih delavcev Slovenije