Marec 2018

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Zapisnik 3. seje Komisije za kakovost

 • 8
 • 9

  Dialog – Gibalo sprememb med zaposlenimi, 2. del Riharjeva 38, 1000 Ljubljana

  Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije organizira in vas vabi na komunikacijsko usposabljanje

   

  Dialog – gibalo sprememb med zaposlenimi, 2. del

   

  (usposabljanja se lahko udeležijo le tisti udeleženci, ki so opravili 1. del izobraževanja

  Dialog – gibalo sprememb med zaposlenimi)

   

  Namen

  Če bi se vprašali, ali uspešno komunicirate, bi morda odgovorili pritrdilno. Lahko pa bi pomislili na posameznike ali posamezne situacije, v katerih bi bilo treba še kaj izboljšati, spremeniti, dodati …

  Kaj lahko storimo? Pomembno je, da ponovno preverimo, kje v komuniciranju bi bile potrebne spremembe ali dodaten trening. Dobro je preveriti, kako uspešni smo v asertivnem komuniciranju: ali znamo povedati kritiko oz. povratno informacijo, znamo kritiko sprejeti, znamo poslušati brez presojanja in se odzvati na drugačna mnenja, zahteve ali prepričanja, znamo pohvaliti … Morda potrebujemo še nekaj treninga pri reševanju konfliktnih situacij in vodenju sestankov.

  Asertivno komuniciranje bi bilo dobro povezati še s stili vodenja – kaj vsak zaposleni oz. podrejeni potrebuje, kakšen stil je za posameznika primeren oz. potreben … Dobro je vedeti, kdaj bo primeren čas, da uporabljamo coaching, s katerim lahko povečamo notranjo motivacijo zaposlenih …

  Vse to pa nam bo uspelo, če se bomo znali notranje umiriti – tako bomo lahko ustvarili kontakt s sabo in drugimi ter izbrali pravi odziv, saj bomo uspešno regulirali svoj avtonomni živčni sistem in lažje premagovali stres. Čuječnost je prav gotovo ena najučinkovitejših metod ali pristopov.

 • 10
 • 11
 • 12

  5. seja Pravne komisije

  ČLANOM PRAVNE KOMISIJE

   

   

  V a b i l o

   

  Vabimo vas na 5. sejo Pravne komisije Upravnega odbora Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo

   

  12. 3. 2018 ob 9.30 uri

   

  v sejni sobi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, III. nadstropje, Ljubljana.

   

  DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 4. seje (10. 1. 2018)
  2. Možna pravna sredstva zaradi kršitve določil Zakona o zdravstvenem vasrtvu in zdarvstvenem zavarovanju in splošnega dogovora glede oblikovanja cene zdarsvtvenih storitev (kalkulativni element strošek dela)
  3. Razno

   

   

  Prosimo vas, da se seje Pravne komisije zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na tel št. 059 227 190 ali na e naslov gp.zdruzenje@zdrzz.si.

   

   

  Lep pozdrav!                  

   

  Bronja Vilč

  predsednica

   

  Priloga:

   

   

  K 1. točki

  Predlog zapisnika

   

   

   

 • 13
 • 14
 • 15

  6. seja Upravnega odbora


  VABILO

  Vabimo vas na 6. sejo Upravnega odbora Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v

  četrtek, 15. marca 2018 ob 10.00 uri
  v sejni sobi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (Riharjeva ulica 38, 3. nadstropje, Ljubljana).

  Predlagani dnevni red:
  1.    Potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora (30. 1. 2018)
  2.    Potrditev inventurnega elaborata Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2017
  3.    Obravnava Letnega poročila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 2017
  4.    Obravnava Računovodskega poročila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2017
  5.    Obravnava Plana dela in finančnega načrta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2018
  6.    Priprava na Skupščino ZDRZZ
  7.    Obravnava Preliminarnih rezultatov poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2017
  8.    Aneks 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018
  9.    Razno

  Priloge in pojasnila k točkam dnevnega reda:
  K 1 Zapisnik 5. seje Upravnega odbora (30. 1. 2018) - v priponki
  K 2 Inventurni elaborat Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2017 - v priponki
  K 3 Letno poročilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 2017
  K 4 Računovodsko poročilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2017
  K 5 Plan dela in finančni načrt Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2018
  K 6 Preliminarni rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2017

  Prosimo, da se seje Upravnega odbora udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon 0592 27 190 ali gp.zdruzenje@zdrzz.si.


  Lep pozdrav,


  Predsednica Upravnega odbora
  Doc. dr. Milena Kramar Zupan

  4. seja Komisije za kakovost

  Članom komisije za kakovost

   

   

  V A B I L O

   

   

  Vabimo vas na 4. sejo Komisije za kakovost skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v četrtek, 15. marca 2018 ob 13.00 uri v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, Ljubljana.

   

  Predlagani dnevni red:

   

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Komisije za kakovost
  2. Predstavitev dveh dobrih praks:
  • NELJUBI DOGODEK- TEORIJA IN PRAKSA, mag. Brigita PUTAR, viš. med. ses., univ.dipl.org., Bolnišnica Topolšica
  • RAČUNALNIŠKA APLIKACIJA ZA SPOROČANJE ODKLONOV, Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Splošna bolnišnica Jesenice
  1. Glavni poudarki Zdravstvenega razvojnega foruma 2018, poroča Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.
  2. Predstavitev ciljev Komisije za kakovost za leto 2018
  3. 5. Razno, pobude, ideje

   

  Priloge:

   

  K1    Zapisnik 3. seje vam posredujemo v prilogi.

   

   

  Lep pozdrav!

   

   

  Predsednica komisije za kakovost

                                                                                                                                                                                                                               Sandra Jerebic, l.r.

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

  Letna Skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 2018 Hotel Slon, Slovenska cesta 34

  Delegatom skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije


  VABILO NA 2. SEJO SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE


  Vabimo vas na 2. sejo Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v četrtek, dne 22. marca 2018 ob 10:00 uri v dvorani Kavarna 2 hotela Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana.

  Dnevni red:
  1.      Imenovanje verifikacijske komisije
  2.      Potrditev zapisnika 1. seje Skupščine (28. 3. 2017)
  3.      Obravnava Poročila o delu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 2017
  4.      Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2018
  5.      Informacija o rezultatih poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v poslovnem letu 2017
  6.      Aktualne razmere v zdravstvu – Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
  7.      Razno


  Vabilu prilagamo potrdilo, gradivo k 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda vam posredujemo naknadno, po potrditvi Upravnega odbora.
  Za nemoten potek dela verifikacijske komisije vas prosimo, da izpolnjeno potrdilo ob prihodu oddate na za to označenem mestu.

  Prosimo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite, vašo prisotnost oziroma prisotnost vašega namestnika pa potrdite preko spletnega obrazca https://zdrzz.si/Dogodki/Letna_Skupscina_Zdruzenja_zdravstvenih_zavodov_Slovenije_2018.


  Morebitno odsotnost sporočite na telefon 0592 27 190.

  Lep pozdrav,

  Predsednik Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije:
  mag. Marjan FERJANC

  2. seja Skupščine

  Delegatom skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije


  VABILO NA 2. SEJO SKUPŠČINE ZDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE


  Vabimo vas na 2. sejo Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v četrtek, dne 22. marca 2018 ob 10:00 uri v dvorani Kavarna 2 hotela Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana.

  Dnevni red:
  1.      Imenovanje verifikacijske komisije
  2.      Potrditev zapisnika 1. seje Skupščine (28. 3. 2017)
  3.      Obravnava Poročila o delu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 2017
  4.      Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2018
  5.      Aktualne razmere v zdravstvu – Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
  6.      Informacija o rezultatih poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v poslovnem letu 2017
  7.      Razno


  Vabilu prilagamo potrdilo, gradivo k 2., 3., 4. in 6. točki dnevnega reda vam posredujemo naknadno, po potrditvi Upravnega odbora.
  Za nemoten potek dela verifikacijske komisije vas prosimo, da izpolnjeno potrdilo ob prihodu oddate na za to označenem mestu.

  Prosimo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite, vašo prisotnost oziroma prisotnost vašega namestnika pa potrdite preko spletnega obrazca https://zdrzz.si/Dogodki/Letna_Skupscina_Zdruzenja_zdravstvenih_zavodov_Slovenije_2018.


  Morebitno odsotnost sporočite na telefon 0592 27 190.

  Lep pozdrav,

  Predsednik Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije:
  mag. Marjan FERJANC

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

  2. seja Ekonomske komisije

  ČLANOM EKONOMSKE KOMISIJE                           


  V a b i l o

  Vabimo vas na 2. sejo Ekonomske komisije Upravnega odbora Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo
  v sredo,  28. 3. 2018  ob 10.00 uri

  v sejni sobi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva ulica 38, III. nadstropje, Ljubljana.
  DNEVNI RED
  1.    Potrditev zapisnika 1. seje Ekonomske komisije (26. 9. 2017)
  2.    Informacija o poslovanju JZZ v letu 2017
  3.    Informacija o sprejetih določilih SD 2018
  4.    Izhodišča za izdelavo finančnih načrtov JZZ za leto 2018
  5.    Dopis MZ in FURS v zvezi z obveznostjo izstavljanja računov v JZZ
  6.    Dopisa FURS v zvezi z obračunavanjem DDV od storitev, ki jih opravljajo JZZ
  7.    Obravnava sklepov Odbora za osnovno zdravstveno dejavnost
  8.    Informacije in pobude

  Prosimo vas, da se seje Ekonomske komisije zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na tel. št. 059227190 ali na e naslov nina.skerbec@zdrzz.si.

  Lep pozdrav!    

  Milan Soršak
  predsednik komisije

  Priloge:
  K 1. točki:    Zapisnik 1. seje EK   
  K 2. točki    Poročilo o poslovanju JZZ v letu 2017
  K 3. točki
  K 4. točki   
  K 5. točki    
  K 6. točki
  K 7. točki                           Čistopis SD za leto 2018
  Končna izhodišča za pripravo FN 2018
  Dopis MZ št. 432-1/2018
  Pojasnili FURS št. 4230-193/2017 in št. 0920-760/2018-2
  Sklepa Odbora za osnovno zdravstveno dejavnost

 • 29
 • 30
 • 31
 •  
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Združenje zdravstvenih delavcev Slovenije