Izpostavljene_kategorije/sola_vodenja_social
Šola vodenja v zdravstvu
Voditi z znanjem in zgledom
Izpostavljene_kategorije/doctor-563429
Pripravniki
Podatki o plačah pripravnikov in sekundarijev
Izpostavljene_kategorije/Novis_maj-junijnaslovnica
Novis
Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov

Posvet direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu, Rogaška Slatina

Zadnje_objave/rogaska-resort-rogaska-slatina-15
Vabimo vas na Posvet direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu ter praznovanje 60. obletnice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Posvet bo potekal 22. in 23. novembra 2023 v Grand Hotelu Sava Rogaška Slatina, svečani dogodek pa dne 22. novembra 2023 ob 19. uri v Kristalni dvorani Grand Hotela Rogaška.

Vpliv načina vodenja na uspešnost poslovanja organizacije

Menedžment ni enak vodenju. Vodenje je poleg planiranja, organiziranja in kontroliranja ena od štirih funkcij menedžmenta. Vodenje, kot najpomembnejša funkcija menedžmenta, pomeni vplivanje na zaposlene, da dosežejo cilje organizacije. Poznana sta dva načina vodenja – usmerjenost v zaposlene in usmerjenost v naloge. Od načina vodenja je lahko odvisna uspešnost poslovanja organizacije.
13. junij 2023

Elektronka različica Podatkov in kazalcev poslovanja javnih zdravstvenih zavodov Slovenije t.i. "e-Roza knjiga" je v pripravi.

 

Skupaj nas je:

93
27

bolnišnic

59

zdravstvenih domov

3

zasebne zdravstvene organizacije

4

drugi javni zdravstveni zavodi

Smo člani HOPE

SHIFT + A