09 Jul 2015

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015

12 Jun 2015

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je izdalo knjigo Podatki in kazalci poslovanja zdravstvenih zavodov Slovenije za leto 2014, v kateri so zbra... 

08 Jun 2015

Vabimo vas na 12. sejo Odbora bolnišnične dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v ponedeljek, 15. junija 2015 ob ... 

03 Jun 2015

Vabimo vas na 6. sejo Odbora zobozdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo v sredo, 10. junija ob 13.30 ur... 

03 Jun 2015

5. seja Odbora zobozdravstvene dejavnosti skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je bila v sredo, dne 4. februarja  2015 ob 13.00 uri ... 

02 Jun 2015

Vabimo vas na 5. sejo Komisije za notranji nadzor Upravnega odbora Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki bo 10. junija 2015, ob 10,00 uri, v s...