Izpostavljene_kategorije/sola_vodenja_social
Šola vodenja v zdravstvu
Voditi z znanjem in zgledom
Izpostavljene_kategorije/doctor-563429
Pripravniki
Podatki o plačah pripravnikov in sekundarijev
Izpostavljene_kategorije/Novis_maj-junijnaslovnica
Novis
Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov

Vpliv načina vodenja na uspešnost poslovanja organizacije

Menedžment ni enak vodenju. Vodenje je poleg planiranja, organiziranja in kontroliranja ena od štirih funkcij menedžmenta. Vodenje, kot najpomembnejša funkcija menedžmenta, pomeni vplivanje na zaposlene, da dosežejo cilje organizacije. Poznana sta dva načina vodenja – usmerjenost v zaposlene in usmerjenost v naloge. Od načina vodenja je lahko odvisna uspešnost poslovanja organizacije.

Tabela za izračun pogojev in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra

Spodaj objavljamo excelovo tabelo za izračun pogojev in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (skupaj z navodili za izpolnjevanje), pripravljeno v skladu s 16. členom ZNUZSZS in Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra z dne 11. 11. 2022. Tabela je potrjena s strani Ministrstva za zdravje ter je obvezna ...

Skupaj nas je:

93
27

bolnišnic

59

zdravstvenih domov

3

zasebne zdravstvene organizacije

4

drugi javni zdravstveni zavodi

Smo člani HOPE