Mednarodno povezovanje

Združenje je od leta 2004 član Evropske zveze bolnišnic in drugih zdravstvenih organizacij (European Hospital and Healthcare Federation, HOPE - Hospitals for EurOPE). HOPE je nevladna in neprofitna mednarodna organizacija, ki deluje že od leta 1966. Na podlagi določb Rimske pogodbe (1957), Enotnega evropskega akta (1986), Pogodbe o Evropski uniji (1991), Amsterdamske pogodbe (1997) in Pogodbe iz Nice (2002), je namen HOPE:

- promocija dosežkov na področju zdravstva v vseh državah EU,

- doseganje enotnega in visokega standarda bolnišnične obravnave znotraj EU ter

- pospeševanje učinkovitosti dela in prijazne obravnave v bolnišnicah znotraj zdravstvenega sistema, v katerem delujejo.

Cilji HOPE

- delovati kot vodilni svetovalni organ institucijam EU na področju bolnišnične dejavnosti in zdravstvenega sistema,
- beleženje in posredovanje informacij glede načrtovanja in izvajanja bolnišnične dejavnosti,
- svetovanje članom glede zagotavljanja standardov, organizacije dela in izvajanja zdravstvene dejavnosti,
- pospeševanje izvajanja programov ter izmenjave programov znotraj EU in širom celega sveta,
- povezovanje zdravstvenih strokovnjakov znotraj EU,
- povezovanje in sodelovanje z mednarodnimi zdravstvenimi organizacijami, predvsem s Svetovno zdravstveno organizacijo, Svetom Evrope ter z drugimi zdravstvenimi združenji in izvajanje raznih drugih aktivnosti z namenom pospeševanja glavnih interesov bolnišnic znotraj EU in zdravstvenih sistemov, v katerih delujejo.

HOPE lahko deluje samostojno ali kot partner z raznoraznimi aktivnostmi, ki lahko prispevajo k uresničevanju ciljev združenja kot npr.: priprava in izvedba projektov, vzpostavitev tehničnih delovnih skupin, vzpostavitev izobraževalnih in povezovalnih programov ter programov zdravstvene pomoči in preusposabljanja, izdaja publikacij ter organizacija delavnic ter kongresov.

Program izmenjave v okviru Združenja

Program izmenjave zdravstvenega osebja vsako leto ponudi vpogled v evropske zdravstvene sisteme skoraj dvesto strokovnjakom iz celotne EU. Program izmenjave je namenjen vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem, zlasti tistim, ki opravljajo delo na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. Zainteresirani kandidati opravijo prijavo preko koordinatorja izmenjave v njegovi matični državi, izpolnjevati pa morajo pogoj treh let delovnih izkušenj (njihovo delo mora biti posredno ali neposredno povezano z upravljanjem ali vodenjem), ter imeti ustrezno znanje tujega jezika, ki ga zahteva država gostiteljica. Program izmenjave običajno traja en mesec, pri odhodu v tujino velja nekaj splošnih pravil: namestitev in en obrok dnevno zagotovi gostitelj, denarno nadomestilo za čas odsotnosti (plača) pa je dolžnost matičnega delodajalca. Stroški prevozov ipd. so stvar dogovora med udeležencem in njegovim delodajalcem. Po vsej Evropi veljajo enaka pravila, s katerimi se morata udeleženec in njegov delodajalec strinjati še pred prijavo za izmenjavo. Zaradi relativno nizkih stroškov (vsekakor pa zaradi pozitivnih izkušenj, ki jih prinašajo), so takšne izmenjave znotraj držav EU izjemno obiskane. Obvezen del programa izmenjave je tudi udeležba na zaključni evalvacijski konferenci, ki poteka vsako leto v drugi evropski prestolnici. Na tri dni trajajoči zaključni prireditvi se zberejo udeleženci, da si izmenjajo izkušnje gostovanja v vsaki od evropskih držav. Temu sledijo njihove predstavitve, ki so obenem izviren prikaz zdravstvenih sistemov vseh držav udeleženk programa.

Zaključna evalvacijska konferenca je v organizaciji Združenja leta 2019 potekala v Ljubljani. Poročilo o srečanju je objavljeno v Novisu.

SHIFT + A