Kaj delamo

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opravljamo naslednje naloge:

 • za člane izvajamo pravno in ekonomsko-analitsko svetovanje,
 • člane Združenja obveščamo o novostih na področjih računovodenja in obdavčevanja,
 • sodelujemo pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja zdravstva,
 • spremljamo, usmerjamo aktivnosti in zastopamo interese članov pri dogovarjanju za izvajanje programov in njihovih cen,
 • sodelujemo pri urejanju odnosov med ZZZS in člani Združenja,
 • zastopamo interese članov Združenja v odnosih z Vlado Republike Slovenije in pristojnimi ministrstvi,
 • sodelujemo pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb s stališča zastopanja interesov članov Združenja,
 • uresničujemo skupne interese članov na področju organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti,
 • izvajamo postopke skupnih javnih naročil na podlagi pooblastil članov,
 • sodelujemo pri izvajanju nalog s področja notranjega nadzora javnih financ,
 • sodelujemo pri vzpostavljanju sistema kakovosti,
 • članom Združenja nudimo pomoč in informacije pri pridobivanju EU-sredstev,
 • sodelujemo pri vzpostavljanju enotnega informacijskega sistema ter vpeljevanju elektronskega poslovanja in arhiviranja,
 • organiziramo in izvajamo naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
 • smo jedro razvoja mediacije v zdravstvu in izvajamo mediacijske storitve,
 • urejamo pridobivanje povračil stroškov dela za pripravnike in sekundarije z ZZZS,
 • organiziramo strokovna izobraževanja za potrebe članov,
 • izdajamo strokovna gradiva z namenom informiranja članic,
 • uresničujemo druge skupne interese članov Združenja.
SHIFT + A